۲۷مهر ۱۳۹۸
سیستم روانکاری هیدرواستاتیک

سیستم روانکاری هیدرواستاتیک روانکاری هیدروستاتیک به منظور جلوگیری از فرسودگی زیاد یاتاقان در زمان راه اندازی واحد و یا توقف آن صورت می گیرد. این سیستم همچنین راه اندازی ژنراتورهایی با یاتاقان تراست ، تحت فشار زیاد را تسهیل می نماید. در این سیستم روغن تحت فشار زیاد بین قطعات یاتاقان کف گرد و تراست […]

۰۵مهر ۱۳۹۸

آنالیز مدار موتور (MCA) شرایط تحت پایش آنالیز مدار موتور: تغییرات در مقاومت مسیر رسانای ایجاد شده توسط : اتصال های سست یا زنگ زده ، از بین رفتن مس (سیم پیچ) در قسمت ساکن موتور (استاتور)؛ القای فاز به فاز ایجاد شده توسط تداخل مغناطیسی قسمت های ساکن (استاتور) و گردنده (روتور)؛ خودالقایی استاتور […]

۱۵شهریور ۱۳۹۸
رینگ پیستون موتور

مقدمه ای در مورد رینگ پیستون موتور ریشه لغوی رینگ پیستون رینگ یک کلمه انگلیسی (Ringe) است که به همان شکل اصلی در زبان ما رایج شده است و معنای آن حلقه می‌باشد و در اصطلاح به حلقه‌های فلزی گفته می‌شود که در روی پیستون قرار می‌گیرند. رینگ پیستون چیست؟ برای آنکه تصور درستی از […]

۰۱شهریور ۱۳۹۸
ایمنی لیفتراک

بازرسی قبل از شروع کار روزانه با توجه به دستورالعمل ایمنی لیفتراک در صورت بروز هر یک از شرایط زیر استفاده از لیفتراک ممنوع می باشد: -۱ دکل از محل های جوش شکسته شده یا ترک برداشته باشد. Roller Track -2 ها روغن کاری نشده باشد یا زنجیرها برای به حرکت درآوردن لیفتراک آزاد نشده […]