مشاوره نگهداری و تعمیرات به سبک چیستا به صورت کاملا علمی مطابق با استانداردهای روز و نیاز های بومی کشور ارائه می گردد . تیم مشاوره نگهداری و تعمیرات در ابتدای امر ارزیابی جامعی از سیستم نت و نیروی انسانی خواهد داشت . ارزیابی بر اساس مدل وایر من خواهد بود و نیروی انسانی بر اساس دانش ، مهارت ، فرهنگ و فیزیولوژی سنجش خواهند شد . تا نقشه راه نگهداری و تعمیرات ترسیم گردد . تیم مشاروه نگهداری و تعمیرات رسا تدبیر اندیش چستا توجه اولیه خود را بر روی مسائل نگهداری (سرویس و اپراتوری ) خواهد داشت . این توجه بعد از ارزیابی شامل دوره های آموزشی عمومی برای سرویس کاران و اپراتورها خواهد شد سپس تیم مشاوره نگهداری و تعمیرات نیروها را سطح بندی کرده و مطابق با نیاز طرح بهبود را پیاده سازی می کند . معمولا از بهبود فرهنگ سازمانی در کل شرکت شروع خواهیم کرد و با استفاده از سیستم های کنترلی توسعه نت نوین را ادامه می دهیم. تیم مشاوره نگهداری و تعمیرات رسا تدبیر اندیش چیستا با مدیریت محمد معتمدی در نظر دارد متد بومی نت را در راستای بهینه سازی اقتصادی سازمان ها پیاده سازی نماید ، از این رو مشتریان شریک تجاری ما هستند . تیم مشاوره نگهداری و تعمیرات ، نت را آموزش نمی دهد ، نت را یاد می دهد تا مشتریان با مهارت کامل بتوانند با پیاده سازی تکنیک های مناسب در کنار استراتژی های کلان سازمانی قرار گرفته و توانمندی ها نگهداری و تعمیرات را نمایان کنند. مشاوره نگهداری و تعمیرات می تواند به صورت جداگانه در محورهای مدیریت ، اطلاعات و اجرا نیز ارائه گردد ، زمان پیاده سازی نقشه راه بهبود با توجه به وضعیت سازمان از یک سال شروع شده و حسب درخواست مشتریان می توانند جهت دست یابی به حداقل نیازهای نت طرح ریزی و اجرا گردد . در صورت تمایل پیاده سازی نت در بستر نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات صورت خواهد پذیرفت.

مشاوره نگهداری و تعمیرات
مشاوره نگهداری و تعمیرات