photodune-6670322-typewriter-m-480x480رسا تدبیر اندیش چیستا در نظر دارد با استفاده از تخصص و تجربیات کسب شده چندین طی 12 سال اخیر در خصوص نگهداری و تعمیرات ماشین آلات راهسازی و معدنی ، متد بومی نگهداری و تعمیرات را در تمامی شرکت های راهسازی ، معدنی ، عمرانی ، ساختمانی و … تمام سازمان هایی که با ماشین آلات درگیر هستند پیاده سازی نماید . در این راستا خدمات آموزش ، مشاوره و پیاده سازی نت با توجه به استانداردهای روز ، نیازها و چالش های داخلی به مشتریان ارائه خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

نگهداری و تعمیرات به سبک چیستا

دیدگاهتان را بنویسید