آنالیز مدار موتور (MCA)

شرایط تحت پایش آنالیز مدار موتور: تغییرات در مقاومت مسیر رسانای ایجاد شده توسط : اتصال های سست یا زنگ زده ، از بین رفتن مس (سیم پیچ) در قسمت ساکن موتور (استاتور)؛ القای فاز به فاز ایجاد شده توسط تداخل مغناطیسی قسمت های ساکن (استاتور) و گردنده (روتور)؛ خودالقایی استاتور که تحت تاثیر موقعیت روتور ، تخلخل و خارج از مرکزی روتور ، چرخش های استاتور ، اتصال سیم پیچ و فاز است؛ تمیزی و مقاومت نسبت به گراند سیم پیچ.

کاربردهای آنالیز مدار موتور : موتورهای الکتریکی (DC، القای AC ، روتورهای سنکرون و موتورهای الکتریکی نوع ووند (wound)

فاصله P-F : بسته به کاربرد از چند هفته تا چند ماه.

روش کار آنالیز مدار موتور:

برای ایجاد تصویر کاملی از شرایط مدار موتور از چندین تست مختلف برای آنالیز مدار موتور با هم استفاده می شود. برای اندازه گیری حساسیت عیوب الگوریتم ها و قوانین خاصی به کار گرفته می شوند. برای تست ، ولتاژ DC و AC کمی (جهت تست مقاومت نسبت به زمین از ولتاژ ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ولت DC استفاده می شود) به باس مرکز کنترل موتور (MCC) اعمال می شود تا موارد زیر اندازه گیری شوند : مقاومت نسبت به زمین ، مقاومت مدار (فاز به فاز) ، ظرفیت خازنی نسبت به زمین ، القای (فاز به فاز) ، تاثیر روتور ، شاخص جریان مستقیم میله به میله و دوقطبی یا جذب عایق. در مسیر رسانای مدار موتور ، مقاومت هر فاز اندازه گیری و با دیگر فازها مقایسه می شود.

معمولا مقادیر برای مدارهای موتورهای بزرگ کم تر و برای موتورهای کوچک تر بیش تر هستند. مقاومت غیرمساوی در هر قسمت از مدار ، تعادل ولتاژ بین فازها را به هم می زند که خود باعث گرم شدن سیم پیچ های موتور به طور قابل توجهی می شود. عدم تعادل القایی نیز اندازه گرفته می شود. این مقدار ، میدان های مغناطیسی نامتعادل و جریان های نامساوی در سیم پیچ ها نشان می دهد و در اغلب مواقع به سیم پیچ های استاتور وابستگی دارد (اما می تواند تحت تاثیر آهن استاتور و روتورها نیز قرار بگیرد). مقادیر افزایش یافته ظرفیت خازنی عموما با موتور مربوط هستند. هنگامی که فاصله بین استاتور و بدنه موتور کثیف و یا مرطوب می شود ، اثر خازنی بین مسیر رسانای داخل عایق و پوسته بیرونی عایق افزایش می یابد. جریان AC می تواند از این ظرفیت خنثی عبور کرده و سپس از طریق اتصالات کثیف مربوط به بدنه موتور برسد.

مهارت لازم جهت آزمایش آنالیز مدار موتور: انجام تست ها : تکنسین متخصص در این زمینه. تحلیل داده ها : مهندس.

امتیازات آنالیز مدار موتور : تست ها با ولتاژهای پایین و سیگنال های تست با کم ترین جریان انجام می شوند که آزمایش را در رده تست های غیرمخرب جای می دهد. تجهیزات سبک وزن و قابل حمل در محل قابل استفاده هستند. تست ها را می توان در MCC انجام داد که نیا به هیچ قطعی در اتصالات موتور نیست.

معایب : تکنیک آنلاینی نیست. در مدار موتور نباید جریانی وجود داشته باشد.

مقایسه نوسان الکتریکی

شرایط تحت پایش مقایسه نوسان الکتریکی: فرسودگی حلقه به حلقه و فاز به فاز عایق ، و مدار معکوس یا باز در اتصال با یک یا چند سیم پیچ.

کاربرد ها : موتورهای القایی یا سنکرون ، آرمیچرهای DC ، قطب های دارای میدان های سنکرون.

فاصله P-F : از چند هفته تا چند ماه ، بسته به فرکانس دور موتور و شروع به کار تحت شرایط باری مختلف.

روش کارمقایسه نوسان اکلتریکی :

یک نوسال گذرا با فرکانس بالا به دو قسمت جدا اما مساوی سیم پیچ اعمال می شود. شکل موج های ولتاژ حاصل که از هر کدام از این دو قسمت منعکس می شوند روی یک اسیلوسکوپ نمایش داده می شوند. اگر هر دو سیم پیچ همانند باشند هر دو شکل موج دقیقا روی یکدیگر قرار می گیرد ، بنابراین تنها یک رد بر روی صفحه ظاهر می شود. اگر یکی از دو قسمت سیم پیچ حاوی یک مدار کوتاه یا یک حلقه معکوس یا باز باشد ، شکل موج ها به شکل قابل تشخیصی متفاوت خواهند بود. اگر چنین مشکلی مشاهده شود ، باید قسمت دارای نقص را پیدا کرد.

این کار را می توان با مقایسه هر کدام از قسمت ها با یک قسمت سوم و توجه به این که کدام ترکیب ، شکل موج را جابجا می کند ، انجام داد. عموما حلقه های دارای اتصال یا منفقود ، جابجایی های نسبتا کوچکی در دامنه شکل موج ایجاد می کنند. اما اتصالات نادرست مانند معکوس بودن حلقه یا اتصالات بین فازی جابجایی های بزرگ یا اختلال هایی در شکل موج ایجاد می کنند.

با این روش هم چنین اغلب این امکان وجود دارد که ولتاژ شروع اتصال حلقه به حلقه یا فاز به فاز تعیین شود. اگر این ولتاژ به ولتاژ عملیاتی موتور نزدیک باشد ، موتور داراینقص جدی عایق است و هرچه زودتر باید جایگزین شود. اگر تا ولتاژی دو برابر ولتاژ عملیاتی باضافه ۱۰۰۰ ولت هیچ اتصالی دیده نشود ، سیم پیچ در وضعیت خوبی است و موتور را می توان به کار برگرداند.

مهارت جهت انجام مقایسه نوسان الکتریکی: یک اپراتور تست باتجربه و آموزش دیده.

امتیازات : قابل حمل. اتصال حلقه به حلقه و فاز به فاز اغلب قبل از فرسودگی عایق گراند اتفاق می افتند و در نتیجه فاصله P-F طولانی تری به دست می آید. اکثر تجهیزات هم چنین می توانند تحت تست های پتانسیل بالا قرار بگیرند. (۸.۱۴ را ببینید)

معایب : بسیار پیچیده و گران. نمی تواند یک حلقه را به تنهایی ارزیابی کند. به تکرارهای دقیقی نیاز دارد تا مکان و میزان حساسیت یک نقص را مشخص کند.

بررسی مشخصات جریان موتور

شرایط تحت پایش : میله های شکست روتور یا رینگ های دارای اتصال ، مقاومت بالا بین میله ها و رینگ ها ، فاصله هوایی روتور – استاتور غیریکنواخت ، موقعیت نامناسب روتور ، روتور فرسوده یا دارای اتصال یا لایه لایه شدن هسته استاتور.

کاربردها : موتورهای AC یا DC .

فاصله P-F : چند هفته تا چند ماه.

روش کار بررسی مشخصات جریان موتور:

این تکنیک بر این اصل استور است که یک موتور الکتریکی که یک بار مکانیکی را می گرداند به عنوان یک مبدل (انرژی) موثر و همیشه در دسترس عمل می کند. موتور تغییرات بار مکانیکی را حس کرده و آن ها را به تغییرات در جریان الکتریکی تبدیل می کند که در طول کابل های نیروی موتور منتقل می شوند. این تغییرات جریان ، اگرچه در رابطه با جریان متوسطی که توسط موتور الکتریکی مصرف می شوند بسیار کوچک هستند ، را می توان در مکان مناسبی دور از تجهیزات عملیاتی بررسی و ثبت نمود.

بررسی تغییرات ، نشانه ای از شرایط ماشین به دست می دهد که می تواند در طول زمان مورد پی گیری قرار بگیرد تا هشداری برای فرسودگی یا تغییر در فرآیند ایجاد کند. تست با قرار دادن یک پروب مبدل جریان با فک دو تکه بر روی یکی از کابل های نیرو در مرکز کنترل موتور یا جعبه استارتر انجام می شود. سیگنال شکل موج اولیه تقویت ، فیلتر و پردازش می شود تا اندازه ای از تغییرات بار لحظه ای بر روی قسمت محرک و بار نهایی به دست آید. به طور کلی جریان در هر کدام از سه فاز نباید بیش تر از ۳% تفاوت داشته باشد. اگر اختلاف در هر فازی از ۳% تجاوز کند ممکن است مشکلاتی در استاتور وجود داشته باشد.

دامنه های فرکانس خط نیز قابل مقایسه با فرکانس عبور قطب بلافاصله در سمت چپ فرکانس خط هستند. تفاوتی قابل توجه در دامنه بین این دو فرکانس در سمت چپ فرکانس خط هستند. تفاوتی قابل توجه در دامنه بین این دو فرکانس نشان گر یک میله روتور شکسته ، حلقه انتهایی یا حلقه سایش ترک خورده یا شکسته یا مشکلاتی در مقاومت اتصالات است.

مهارت جهت بررسی مشخصات جریان موتور: برای نصب مبدل جریان پیرامون یکی از کابل هایخط نیروی سه فاز : برق کار باتجربه. برای انجام تست و تفسیر نتایج : تکنسینی که درک کاملی از موتورهای الکتریکی داشته باشد.

امتیازات بررسی مشخصات جریان موتور: اندازه گیری آنلاین بدون نیاز به قطع اتصالات الکتریکی. به هیچ اتصال الکتریکی که خطر شوک الکتریکی را کاهش دهد نیاز نیست. اندازه گیری ها را می توان از راه دور و با اطمینان روی ماشین های بزرگ ، سریع و به عبارت دیگر ماشین های خطرناک انجام داد.

معایب بررسی مشخصات جریان موتور : به علت طبیعت نسبتا ذهنی تفسیر طیف ها امری پیچیده است (این مسئله اخیرا از نقطه نظر جمع آوری و تفسیر داده ها بهبود یافته است). تجهیزات گران قیمت.

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید