آموزش نگهداری و تعمیرات

انگیزش نیروی انسانی و تشویق ماندگار در اولین وبینار حوزه ماشین آلات

چگونه کارکنان را بدون پول تشویق و ماندگاری آن را طولانی کنیم تا با افزایش راندمان کاری و انگیزش سازمانی، کاهش خرابی ها را به صورت واقعی مشاهده کنیم.

148000 تومان 111000 تومان

دوره آموزش تغییر فرهنگ سازمانی نگهداری و تعمیرات و بهینه سازی آن

توانایی رهبری جهت تغییر فرهنگ سازمانی یک امر ضروری برای موفقیت نگهداری و تعمیرات است تا شما بتوانید به اهداف برنامه ریزی شده در حوزه نگهداشت دست پیدا کنید.

890000 تومان 680000 تومان

آموزش نگهداری و تعمیرات با تدریس محمد معتمدی و سی روز گارانتی

آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات (پیشرفته)

600000 تومان 530000 تومان

آموزش ایمنی ماشین آلات راهسازی ، معدنی ، عمرانی ، ساختمانی و کشاورزی

آموزش ایمنی ماشین آلات راهسازی و معدنی

650000 تومان 549000 تومان

آموزش آنالیز روغن کاربردی و تفسیر نتایج آنالیز روغن

آموزش آنالیز روغن پیشرفته

750000 تومان 550000 تومان

آموزش آنالیز روغن ماشین آلات راهسازی و معدنی

آموزش مقدماتی روانکاری و آنالیز روغن

590000 تومان 549000 تومان