آموزش بودجه بندی مخصوص تازه کارها

حراج!

32,500 تومان 11,700 تومان

یادگیری سریع بودجه بندی برای افرادی که تازه کار هستند و می خواهند در سازمان خود تغییر ایجاد کنند

توضیحات

فهرست          

۱- اهداف

۲-   روشهای بودجه ریزی

۱-بودجه ریزی متداول ( سنتی )

– نقاط ضعف سیستم بودجه ریزی سنتی در دستگاههای اجرائی

۲- بودجه ریزی افزایشی

۳- بودجه برنامه ای

۴- بودجه بر مبنای صفر

۵-نظام طرح ریزی- برنامه ریزی – بودجه بندی

۶- بودجه ریزی عملیاتی

– تعاریف بودجه ریزی عملیاتی

۳- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی و برنامه ای

– تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه سنتی یا متداول

– تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه برنامه ای

۴- پیشینه بودجه ریزی عملیاتی

۵-اهداف بودجه ریزی عملیاتی

۶- مزایای بودجه ریزی عملیاتی

۷-   مروری بر تعاریف بودجه ریزی عملیاتی

۸- مراحل انجام بودجه عملیاتی

-قیمت تمام شده

– روش اندازه گیری کار

– استفاده از نرم

استفاده از استاندارد

۹- هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 

بودجه ریزی عملیاتی ، فرآیند مرتبط ساختن هزینه ها و نتایج است ، در حال حاضر این نوع بودجه بندی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته استقرار یافته است . در کشور ما نیز لزوم برقراری سیستم بودجه ریزی مورد توجه قرار گرفته و در این راستا دولت موظف شده است تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی به نحوی فراهم آورد که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش عملیاتی تهیه ، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود،همچنین در اجرای بند (۳۲) سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی ، اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده موضوع ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی و اداری و  استخدامی هزینه می گردد که متضمن پیش بینی  نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است و با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران می رسد ،خاطر نشان می گردد مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت را موظف به استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی نموده تا منجر به افزایش کارائی ، بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول گرددو همچنین بند (و) ماده (۳۱) قانون مذکور دولت را موظف به تدوین استانداردهای ملی حسابداری طرح تملک دارائیهای سرمایه ای برای تعیین دقیق عملکرد حسابهای سرمایه گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرحها نموده است که این امر در ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و همچنین جزء (ج) بند (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ نیز مورد تکلیف واقع گردیده است .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “آموزش بودجه بندی مخصوص تازه کارها”