مهارت های پیشرفته یک مدرس خبره

آنالیز روغن 98%
نگهداری و تعمیرات 92%
ماشین آلات 90%
مدیریت استراتژیک 85%

تالیف کتاب نگهداشت پیشگویانه بر پایه آنالیز روغن کاربردی
تالیف کتاب مرجع شناخت و آنالیز روغن های دنده و هیدرولیک

کوتاه از مهران نقدیان

  • مجری پروژه های تحقیقاتی نت در قرارگاه خاتم
  • دفترفنی برنامه های نت در شرکت تهران جنوب
  • مدیر نت پروژه های نت شرکت جهان پارس
  • مدرس ارشددوره های پیشرفته آنالیزروغن
  • مبتکر استقرار برنامه آنالیز روغن بومی
  • بازرس و ناظر  شرکت کاوشگران باصر
  • مخترع سامانه پیشرفته لغزش سنج
  • مدرس دانشگاه علمی کاربردی
  • مدرس دانشگاه امام حسین
  • نویسنده مقالات متعدد