مهارت های پیشرفته یک مدرس خبره

استقرار سیستم نت در cmm 97%
تکنیک های پایش وضعیت(آنالیز روغن) 93%
ساختار و عملکرد ماشین آلات 89%
تحلیل ریشه ای خرابی ها 88%
 • بررسی مکانیزم فرسایش و خرابی پیستون موتورهای دیزل
 • ارائه الگوی وابسته سازی حقوق و عملکرد در نت
 • تحلیل خرابی در زیربندی ماشین آلات چرخ زنجیری  kuc
 • تحلیل رفتار کارکنان نگهداری و تعمیرات بر اساس مدل هالند
 • ارائه استراتژی تغییر فرهنگ سازمانی نت در معادن سنگ
 • ارائه مدل جامع ارزیابی اپراتوری در شرکت های راهسازی
 • ارائه مدل بومی ارزیابی سیستم نت پروژه های راه و معدن
 • بهینه سازی مصرف روانکارهای موتور دیزل پروژه راه و معدن
 • بومی سازی استاندارد 14224 در نت راهسازی و معدنی
 • تحلیل ریشه ای خرابی در سیستم های ماشین آلات
 • ترجمه کتاب شاخص های کلیدی عملکرد در نت(تری وایر من)

کوتاه از محمد معتمدی

 • بنیانگذار و مدیرعامل آکادمی مهارتهای پیشرفته چیستا
 • تنها دارنده صلاحیت  پایش وضعیت از شرکت توانکاونت
 • بنیانگذار متد نگهداری و تعمیرات معدنی ایران
 • مدرس و مشاور نت شرکت عمران سازان
 • مدرس و مشاور نت شرکت تیراژ ماشین
 • ocm , cmms نت شرکت شهاب سنگ
 • مدرس و مشاور cmms شرکت کندوان پارس
 • مدرس و مشاور cmms شرکت فراسان یزد
 • مدرس و مشاور cmms سرمه فیروز آباد
 • مدرس ، مشاور ocm و cmms شرکت سنگ سا
 • مدرس ، مشاور نت و cmms شرکت سیمین سپاهان
 • مدرس و مشاور cmms شرکت جنرال مکانیک
 • ocm , cmmsشرکت راهسازی و عمران ایران(صنایع دفاع)
 • مدرس دوره های تخصصی نت و فنی وزرات راه
 • مدرس دوره های فنی بابک مس ایرانیان
 • مدرس دوره های نت و فنی شرکت آهن آجین
 • مدرس دوره های نت و فنی شرکت سابیر بین الملل
 • مدرس دورههای تخصصی نت شرکت هوایار
 • مدرس شرکت رزین رویا(مای بیبی)
 • مدرس نت شرکت عمران و نیرو
 • مدرس cmmsشرکت ساختمانی مانا
 • مدرس نت شرکت سامان بیس
 • مدرس نت شرکت پرهون استون
 • مدرس نت شرکت بهاوند